De proiectare și implemetare SM conform

Sample Image Medium

PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE & CERTIFICARE SMC CONFORM SR EN ISO 9001    Cerere de ofertă!


PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE & CERTIFICARE SMC DIN UNITĂȚILE MEDICALE CONFORM SR EN ISO 9001 + SR 13508+SRCEN /TS15224 pentru Unitățile Sanitare
Cerere de ofertă!


PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE & CERTIFICARE SMC CONFORM SR EN ISO 15189 PENTRU LABORATOARELE D EANLIZE MEDICALE    Cerere de ofertă!


PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE & CERTIFICARE SMI CONFORM SR EN ISO 9001 + SR EN ISO 14001 sau SR EN ISO 9001+ SR OHSAS18001 sau SR EN ISO 9001 + SR EN ISO 14001+OHSAS 18001 sau SR EN ISO 9001+HACCP    Cerere de ofertă!

Nr
crt
ACTIVITAȚI ETAPELE ACTIVITĂȚILOR TERMEN DE REALIZARE
1 AUDIT DIAGNOSTIC
Evaluare documente existente :
-fișe de post
-diagrame flux
-organigramă
-formulare utilizare
-echipamente și EEM-uri utilizate
-contracte clienți
-contracte furnizori
-autorizări și certificate organizație/procese/personal
-RI și ROF
-identificarea relațiilor ierarhice și de colaborare din cadrul organizației
1.1. vizită în organizație și dialog cu personalul
1.2 analiză documente prezentate
1.3 întocmirea raportului de audit/diagnostic
1.4. planificare proiect de elaborare și implementare SM : acțiuni /responsabilități /termene/resurse
In 2 săptămâni de la semnarea contractului
2 INSTRUIRE
Instruirea personalului responsabil cu implementarea și menținerea SM ;
- top management
- directori executivi & șefi
compartimente
- șefi de birouri &șefi de secție
2.1. prezentarea cerințelor standardului de referință a sistemului de management funcție de grupul participant
2.2. elaborare politica calității /obiective/angajament management
2.3. tehnica de elaborare a procedurilor operaționale
2.4. testare/evaluare
La 2 săptămâni de la finalizarea punctului 1
3 PROIECTARE SM
-determinarea proceselor
-stabilirea responsabilităților SM
-stabilirea documentelor necesare SM
3.1. Stabilirea interacțiunii proceselor
3.2. Stabilirea tipurilor de documente SM necesare să fie elaborate
3.3. Stabilirea numărului de formulare aferente
In 2 săptămâni de la finalizarea punctului 2
4 ELABORARE DOCUMENTE
Consultanță pentru
întocmirea documentelor SM de specialiștii din organizație
4.1. Proceduri generale (cerute de standard implicit)
4.2. Proceduri de lucru -PL
4.3. Instrucțiuni de lucru-IL
4.4. Formulare specifice-F
In 1,5 luni de la finalizarea punctului 3
5 ELABORARE DOCUMENTE
cerute obligatoriu de Standardul de referință al SM ,de catre consultant
5.1. Intocmire Manual SM
5.2.Intocmire Proceduri de Sistem
5.3. Analiza documentelor de către RM
5.4. Modificarea acestora dacă este cazul
Intr-o lună de la finalizarea documentelor de la punctul 4
6 AUDIT INTERN
Evaluarea gradului de implementare a SM
6.1. Planificare audit intern
6.2. Stabilirea de acțiuni corective / preventive impreuna cu RM
La 2 luni de la implementarea documentelor SM
7 PREGATIREA ANALIZEI EFECTUATĂ DE MANGEMENT
Stabilirea gradului de implementare a SM
Actiuni pentru imbunatatirea SM
7.1. Consultanță pentru întocmirea documentelor necesare în efectuarea Analizei de management împreună cu RM
7.2. Stabilire planului de îmbunătățirea calității împreuna cu RM
Cu o săptămână înainte de data hotărâtă pentru AEM
8 ASISTENȚĂ & CONSILIERE
pentru și pe parcursul auditului de certificare și ridicarea neconformităților notificare la auditul de certificare – opțional
8.1 Efectuarea unui audit de precertificare daca este necesar
8.3 Consiliere pe parcursul auditului de certificare si ajutor in ridicarea pe loc a NC constatate de echipa de audit
8.3 Intocmirea RAC/AP si a documentelor doveditoare de ridicarea NC pentru transmiterea lor la Organismul de Certificare
Săptămâna Auditului de certificare și cea urmatoare auditului de certificare

*) costurile se stabilesc funcție de complexitatea activității (conform răspunsurilor din cererea de ofertă, anexată)