Proiectare si Implementare SMC

   
Obiectiv: • proiectarea și implementarea SM
Cui se adreseaza: • RM , responsabilului calitate , directorului calitate
Tematica: • organigrama?
• identificare procese și interacțiunea lor
• definirea politicii și obiectivelor referitoare la calitate
• identificarea necesarului de documente și clasificarea acestora
• structura unei proceduri. Intocmire procedură de lucru
• întocmire manual
• identificare necesar formulare și definirea lor
• planificare instruire și audit intern
• audit școală. Intocmire documente rezultate din procesul de audit
• acțiuni corective – preventive în urma auditului intern
• AEM
• "Certificarea ISO 9001" – mod de transmitere a cererii către organismul de certificare
Metode pedagogice: • expunerea, discuția, munca individuală și în echipă, studiul de caz, evaluarea
Resurse: • suport de curs și al studiilor de caz – ce rămân la cursant
• referențiale – exemplar de lucru, se înapoiază la sfârșitul cursului
• laptop retroproiector
• cafea în timpul cursului
• masa în pauza de la prânz.
Durata: • 40 ore

 

apply Aplică   Programul cursului