Cursuri de Formare Auditori Interni

I. Formare Auditori Interni pentru Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 15189:2007

   
Obiectiv: • cunoașterea condițiilor și a modului de efectuare a auditurilor interne ale calității
• dezvoltarea abilităților necesare unui auditor intern al calității
Cui se adreseaza: personalului care va fi calificat ca auditor intern al calității din cadrul laboratoarelor de anlize medicale,
• viitorilor angajați ai LAM care au acreditare RENAR sau ai LAM care vor să obtină această acreditare
Tematica: • cerințele SR EN ISO 15189 și SR EN ISO 19011
• procedura de audit intern și formularele aferente
• modul de desfășurare a auditului intern al calității și înregistrările rezultate
• parametrii de eficiență și eficacitate urmăriți în auditul calității
• simularea unui audit intern – în grupe de 4 cursanți fiecare grupă având pe rând rolul de AUDITAT și AUDITOR și întocmirea tuturor înregistrărilor specifice auditului intern
Metode pedagogice: • expunerea, demonstrația, munca individuală și în echipă ,discuția, studiul de caz, simularea, evaluarea
Resurse: • suport de curs și al studiilor de caz – ce rămân la cursant
• referențiale – exemplar de lucru ce se înapoiază la sfârșitul cursului
• laptop retroproiector
• cafea în timpul cursului
• masa în pauza de la prânz
Durata: • 40 ore

apply Aplică   Programul cursului

 

II. Formare Auditori Interni pentru Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 9001:2008

   
Obiectiv: • cunoașterea condițiilor și a modului de efectuare a auditurilor interne ale calității
• dezvoltarea abilităților necesare unui auditor intern al calității
Cui se adreseaza:

• Personalului din departamentul calitate, personalului care va fi calificat ca auditor intern al calității din cadrul firmelor care au sau doresc implementarea SMC conf SR EN ISO 9001 si /sau din

• Viitorilor angajati ai firmelor care au sau doresc implementarea SMC conf SR EN ISO 9001

• Responsabililor SMC din firme care au implementat SMC conf.SR EN ISO 9001 -2008 și care trebuie să abdateze documentația la cerințele ediției SR EN ISO 9001 - 2008

Tematica: • cerințele SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 19011
• procedura de audit intern și formularele aferente
• modul de desfășurare a auditului intern al calității și înregistrările rezultate
• parametrii de eficientă și eficacitate urmariți în auditul calității
• simularea unui audit intern – în grupe de 4 cursanți fiecare grupă având pe rând rolul de AUDITAT și AUDITOR și întocmirea tuturor înregistrărilor specifice auditului intern
Metode pedagogice: • Expunerea, demonstrația, munca individuală și în echipă, discuția, studiul de caz, simularea, evaluarea
Resurse: • Suport de curs și al studiilor de caz – ce rămân la cursant
• Referențiale – exemplar de lucru ce se înapoiază la sfârșitul cursului
• Laptop retroproiector
• Cafea în timpul cursului
• Masa în pauza de la prânz
Durata: • 40 ore

 

apply Aplică   Programul cursului