Cursuri de Formare Specialiști SMC

I. Cerințe ale referențialului SR EN ISO 9001:2008. Noțiuni de bază privind implementarea SMC conform cerințelor SR EN ISO 9001:2008. Acțiuni în vederea certificării organizațiilor

   
Obiectiv: • cunoașterea cerințelor referențialului , identificarea necesarului de documente și modul de întocmire a unei proceduri
Cui se adresează: • managementului superior și de mijloc, personalului din departamentul calitate, persoane interesate de managementul calității.
Tematica: • De ce managementul calității ?
• Istoricul standardului
• Standardele de management din familia ISO 9000;
• Identificare cerințe referențial
• Identificarea proceselor
• Identificarea necesarului de documente și clasificarea acestora
• Definirea politicii și obiectivelor referitoare la calitate
• Structura unei proceduri
• "Certificarea ISO 9001" – mod de tramsmitere catre client a garanției că procesele se desfasoara controlat
Metode pedagogice: • expunerea, discutia, munca individuală și în echipă , studiul de caz, evaluarea.
Resurse: • suport de curs și al studiilor de caz – ce ramân la cursant
• referențiale – exemplar de lucru , se înapoiaza la sfârșitul cursului
• laptop retroproiector
• cafea în timpul cursului
• masa în pauza de la prânz.
Durata: • 24 ore

apply Aplică   Programul cursului

 

II. Cerinte ale referentialului SR EN ISO 15189:2007 Notiuni de baza privind implementarea SMC, conform cerintelor SR EN ISO 15189:2007. Actiuni in vederea acreditarii Laboratoarelor de analize medicale

   
Obiectiv: • cunoașterea cerințelor referențialului , identificarea necesarului de documente și modul de întocmire a unei proceduri
Cui se adresează:

personaluluidin cadrul laboratoarelor de anlize medicale care doresc implementarea SMC și acreditarea RENAR

• viitorilor angajați ai LAM care au acreditare RENAR sau ai LAM care vor sa obțină această acreditare

Tematica: • de ce managementul calității îin laboratoarele de analize medicale?
• istoricul standardului
• identificare cerințe referențial
• identificarea necesarului de documente și clasificarea acestora
• definirea politicii și obiectivelor referitoare la calitate
• lucru individal – definerea politicii și a 3 obiective propriei firme
• lucru în echipă – întocmirea listei de documente și întegistrări SMC din cadrul unui laborator de analize medicale
• diagrama flux a proceselor de acreditare în vederea acreditării laboratoarelor de anlize medicale
Metode pedagogice: • expunerea, discuția, munca individuală și în echipă , studiul de caz, evaluarea.
Resurse: • suport de curs și al studiilor de caz –ce ramân la cursant
• referențiale –exemplar de lucru ce se înapoiază la sfârșitul cursului
• laptop retroproiector
• cafea în timpul cursului
• masa în pauza de la prânz
Durata: • 24 ore

apply Aplică   Programul cursului

 

III. SR 13508 Linii directoare pentru implementarea unui SMC in institutiile de sanatate. SR CEN /TS 15224 Servicii de santate. Cerinte ale referentialului SR EN ISO 9001:2008. Actiuni in vederea certificarii

   
Obiectiv: • cunoașterea cerințelor referențialului , identificarea proceselor desfășurate în unitatea medicală , a necesarului de documente și modul de întocmire a unei proceduri
Cui se adreseaza: • managementului superior și de mijloc, personalului din departamentul calitate, persoane interesate de managementul calității.
Tematica: • De ce managementul calității?
• Standardul roman SR 13508 si specificatia tehnica SR CEN/TS15224
• Standardele de management din familia ISO 9000;
• Identificare cerinte referential
• Identificarea proceselor
• identificarea necesarului de documente și clasificarea acestora
• definirea politicii și obiectivelor referitoare la calitate
• structura unei proceduri
• "Certificarea ISO 9001" – mod de tramsmitere către client a garanției că procesele se desfăsoară controlat
Metode pedagogice: • expunerea, discuția, munca individuală și în echipă, studiul de caz, evaluarea
Resurse: • suport de curs și al studiilor de caz –ce rămân la cursant
• Referențiale –exemplar de lucru , se înapoiază la sfârșitul cursului
• laptop retroproiector
• cafea în timpul cursului
• masa în pauza de la prânz
Durata: • 40 ore

 

apply Aplică   Programul cursului