Despre noi

Ce este Isokonsulting?

ISOKonsulting este firma care trebuie contactată pentru a ajunge la performanță în proiectarea și implementarea SMC, în vederea creșterii satisfacției clientului prin îndeplinirea cerințelor acestuia.

ISOKonsulting sau mai pe scurt IsOk, înscrisă în RC în octombrie 2008, continuă activitatea firmei SER &BAN SCC-SERVICII & CALITATE & CONSULTANȚĂ, înființată în 2003, având ca acționari specialiști care din 1981 lucrau în domeniul asigurării calității pentru realizarea și certificarea produselor din domeniul nuclear și al magistralelor de petrol și gaze.

Obiectiv general

Isokonsulting îşi propune să asigure tuturor companiilor posibilitatea sa-si imbunatateasca performanta si competitivitatea pe piata nationala si internationala, luând în considerare cultura ocupationala si organizatorica a companiilor.

Obiective specifice ale IsOk vis a vis de cerintele clientilor

  1. transformarea cursurilor de instruire în cursuri de specializare pentru auditori interni calitate și specialiști în domeniul calității
  2. scurtarea timpului rezervat proiectării SMC și implementării acestuia în cadrul organizației clienților
  3. realizarea documentelor de sistem și de lucru într-o formă ușor de utilizat la locurile de muncă
  4. implementarea documentelor SMC în cadrul unităților organizatorice ale clienților, prin responsabilizarea utilizatorilor
  5. certificarea SMC de catre un organism de certificare acreditat, în cel mult o lună de la data auditului intern

Structura organizatorică

ISOKonsulting este constituită din Adunare Generalăsi grupe de lucru in managementul calitatii, mamagenentului de mediu, managementul sanatatii si securitatii ocupationale, angajati proprii sau colaboratori, care au atribuţia de a finaliza proiecte individuale sau  comune:sisteme de mamagementul calitatii/sisteme de management integrat.

Adunarea Generală, cuprinde acționarii firmei. Ea se întruneşte periodic în plen şi poate fi convocată oricând, având în vedere rolul său consultativ.

Grupele  de lucru  sunt constituite din specialiști. Specialiștii firmei sunt experți naționali în organizare și managemet, auditori /auditori sefi/experți tehnici, formatori de formatori. Specialiștii noștrii sunt înscriși pe listele cu auditori /auditori șefi ai Organismelor interne sau internaționale de certificare cum ar fi :TUV RHEINLAND,TUV SUD,TUV AUSTRIA, MOODY, ASRO, RENAR pentru referențialele ISO 9001, ISO 14001, ISO17025, ISO 15189, OHSAS și HACCP.

Specialiștii noștrii sunt ingineri inspectori internaționali, experți tehnici ai organismelor de certificare produse.

Lectori pentru cursuri de instruire în managenentul calității, mediului, HACCP, OHSAS, sunt formatori de formatori, au o experiență vastă în instruirea personalului în cadrul TUV AKADEMIA, pentru personal din diferite domenii de activitate – de la construcții metalice la laboratoare de anliză medicale.

Realizari:

De la înfiintare și până în prezent numărul clienților a crescut de la an la an în medie cu 100%, acoperind acum ca arie geografică ¾ din teritoriul țării.